porównanie


porównanie
porównanie I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, blm, {{/stl_8}}{{stl_7}}od cz. porównać. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}porównanie II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, lm D. porównanieań {{/stl_8}}{{stl_7}}'wyrażenie językowe, figura stylistyczna składająca się z dwóch części porównywanych i wyrazu porównującego, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}jak, jakby, na kształt, niż {{/stl_8}}{{stl_7}}itp., wskazująca na podobieństwo rzeczy i zjawisk, np. przebiegły jak lis'{{/stl_7}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}bez porównania; nie wytrzymywać – nie wytrzymać porównania {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kimś, z czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; w porównaniu; wytrzymywać – wytrzymać porównanie {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kimś, z czymś} {{/stl_8}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • porównanie — n I 1. rzecz. od porównać Porównanie dwóch wielkości. Porównanie wypadło na czyjąś korzyść, niekorzyść. ∆ Bez porównania «znacznie, o wiele…; w sposób oczywisty, bezspornie» ∆ W porównaniu (z czymś) «porównując, zestawiając (coś); w zestawieniu… …   Słownik języka polskiego

  • porównanie — Bez porównania «znacznie, o wiele ...; w sposób oczywisty, bezspornie»: Zdjęcie Pałacu Buckingham w gazecie oraz towarzyszący mu tekst o kolejnym skandalu w rodzinie Elżbiety II robią bez porównania większe wrażenie niż sam pałac z pilnującymi go …   Słownik frazeologiczny

  • wytrzymywać – wytrzymać porównanie — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z kimś, z czymś} {{/stl 8}}{{stl 7}} nie ustępować, dorównywać komuś, czemuś innemu pod jakimś względem; być porównywalnym z kimś, z czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nowy produkt może wytrzymać porównanie z wyrobami najlepszych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Данилович Игнатий Николаевич — Данилович, Игнатий Николаевич знаток литовского права и старины (1787 1843). Окончил курс Виленского университета. С 1814 г. преподавал в Виленском университете местное право. С 1821 г. был членом провинциального комитета для составления свода… …   Биографический словарь

  • Барановский, Иван (Ян) Осипович — астроном. Родился в 1800 г., в местечке Славкове, Радомской губ., умер в 1879 г. в Люблине. Барановский обучался в краковской гимназии и варшавском университете; в 1825 г. получил степень магистра философии и в том же году был сделан адъюнктом… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Кольберг Юлиуш — (Kolberg, 1776 1831) польский топограф и землемер, с 1819 г. профессор варшавского университета. Он издал: Kartą pocztow ą i podr óź n ę Król. polskiego i w. Ks. Pozna ń skiego (1817); Atlas o ś miu województw (1827); Karte Kró l. polsk. w 8… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Кольберг, Юлиуш — (Kolberg, 1776 1831) польский топограф и землемер, с 1819 г. профессор варшавского университета. Он издал: Kartą pocztową i podróźnę Król. polskiego i w. Ks. Poznańskiego (1817); Atlas ośmiu województw (1827); Karte Król. polsk. w 8 sekcyjach… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Кольберг, Юлиуш — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Кольберг. Юлиуш Кольберг Krzysztof Juliusz Henryk Kolberg Дата рождения: 7 июля 1776(1776 07 07) Место рождения …   Википедия

  • Лелевель, Иоахим — Иоахим Лелевель Joachim Lelewel …   Википедия

  • Кольберг — Кольберг, Юлиуш У этого термина существуют и другие значения, см. Кольберг (значения). Юлиуш Кольберг (польск. Juliusz Kolberg; 7 июля 1776, Вольдегк  5 сентября 1831, Варшава)  польский топограф и землемер. С 1819 профессор Варшавского …   Википедия